Запис Детальніше

Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців.

Цифровой репозиторий Харьковской национальной академии городского хозяйства (ХНАГХ)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців.
 
Creator Шутенко, Л.М.
Сухонос, М.К.
Пан , М.П.
Бібік, Н.В.
Політучий, С.Я.
Tumietto, Daniele
 
Subject Innovations in Accounting and Analytical Support and Management of Financial and Economic Security of State, Region, Business Entities – multidisciplinary approach (2018)
 
Description Розглядаються концептуально-методологічні засади управління, інноваційні напрямки стратегічної аналітики та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічною безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання, міжнародний та вітчизняний досвіт у податковому менеджменті, моделювання облікових процесів в умовах евроінтеграції та впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності у державному та приватному секторі в умовах євроінтеграції.
 
Date 2018
 
Type Доклад на конференции или семинаре
NonPeerReviewed
 
Format application/pdf
 
Identifier http://eprints.kname.edu.ua/50444/1/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%20%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1%D0%AB%20201806.06.19.pdf
Шутенко, Л.М. и Сухонос, М.К. и Пан , М.П. и Бібік, Н.В. и Політучий, С.Я. и Tumietto, Daniele (2018) Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання – міждисциплінарний підхід: матеріали VІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. для здобувачів вищ. освіти і молодих науковців. In: VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція для здобувачів вищої освіти і молодих науковців "Інновації в обліково-аналітичному забезпеченні та управлінні фінансово-економічною безпекою держави, регіону, суб’єктів господарювання", 15–16 листопада 2018 р., м. Харків. (В процессе публикации)
 
Relation http://eprints.kname.edu.ua/50444/