Запис Детальніше

Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712736/
http://www.ihed.org.ua/images/biblioteka/Analiz_rozv_instituciyn_potencialu_Univ_liderstvo_IVO-Avtors-kolektiv_2016-110p.pdf
 
Title Аналіз провідного вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку інституційного потенціалу університетів у контексті глобального лідерства
Analysis of the leading domestic and foreign experience of the development of the institutional capacity of universities in the context of global lea
 
Creator Рябченко, В.І.
Бондарчук, О.І.
Драч, І.І.
Калашнікова, С.А.
Коваленко, О.М.
Курбатов, Сергій
Невмержицька, Н.М.
Паламарчук, О.С.
Прохор, I.П.
Червона, Л.М.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description В аналітичних матеріалах обґрунтовано ефективність діяльності сучасних закладів вищої освіти, які залежать від діяльності керівників (ректорів, проректорів, деканів, завідувачів кафедрами та ін.), щодо використання ними інноваційних підходів в управлінні, який базується на розумінні керівника вищої освіти як лідера.
The analytical materials substantiate the effectiveness of the activities of modern institutions of higher education, which depend on the activities of managers (rectors, vice-rectors, deans, heads of departments, etc.), regarding their use of innovative approaches in management, based on the understanding of the head of higher education as a leader.
 
Publisher ДП «НВЦ «Пріоритети»
 
Date 2017
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712736/1/Analiz_rozv_instituciyn_potencialu_Univ_liderstvo_IVO-Avtors-kolektiv_2016-110p.pdf
Рябченко, В.І., Бондарчук, О.І., Драч, І.І., Калашнікова, С.А., Коваленко, О.М., Курбатов, Сергій (orcid.org/0000-0002-8929-7562 <http://orcid.org/0000-0002-8929-7562>), Невмержицька, Н.М., Паламарчук, О.С., Прохор, I.П. and Червона, Л.М. (2017) Analysis of the leading domestic and foreign experience of the development of the institutional capacity of universities in the context of global lea Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Університет і лідерство», 1 (2). ДП «НВЦ «Пріоритети», м. Київ, Україна.