Запис Детальніше

Технології кар’єрного консультування викладачів та студентів професійно-педагогічного коледжу

Електронна бібліотека НАПН України

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/712760/
http://lib.iitta.gov.ua/712504/
 
Title Технології кар’єрного консультування викладачів та студентів професійно-педагогічного коледжу
Technologies of career counseling of teachers and students of vocational and pedagogical college
 
Creator Ігнатович, Олена Михайлівна
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
 
Description Актуальність проблеми кар’єрного консультування викликана
процесами розвитку системи професійної орієнтації в Україні,запровадженням нових методів і форм профорієнтаційної діяльності, зокрема перспективних підходів до психологічного консультування з питань
особистісно-професійного розвитку різних категорій дорослого населення. У зв’язку зі зміною в суспільстві ставлення до кар’єрного розвитку та професійної діяльності, а також з появою потреб у працівників різного фаху до планування свого подальшого професійного шляху проблема кар’єрного консультування дорослих набуває все більшої значущості.
Urgency of career counseling problem is caused
the processes of development of the system of professional orientation in Ukraine, the introduction of new methods and forms of vocational guidance, in particular promising approaches to psychological counseling on issues
person-professional development of various categories of adult population. Due to the change in the society's attitude towards career development and professional activity, as well as the emergence of the needs of workers of different specialties to plan their further career paths, the problem of career counseling for adults is gaining in importance.
 
Publisher Знання України
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/712760/1/%D0%86%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9E.%D0%9C._%D0%A2%D0%9A%D0%9A.pdf
- Ігнатович, Олена Михайлівна (orcid.org/0000-0002-0588-0620 <http://orcid.org/0000-0002-0588-0620>) (2018) Technologies of career counseling of teachers and students of vocational and pedagogical college Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи. pp. 467-473. ISSN ISBN 978-966-316-438-0