Запис Детальніше

Розвиток дослідницьких умінь майбутніх психологів

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Розвиток дослідницьких умінь майбутніх психологів
 
Creator Борисенко, Лариса Леонідівна
Borysenko, Larysa
Борисенко, Лариса Леонидовна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:03:28Z
2018-12-06T08:03:28Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Борисенко Л. Л. Розвиток дослідницьких умінь майбутніх психологів [Електронний ресурс] / Л. Л. Борисенко // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 142–147. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26595
 
Language uk