Запис Детальніше

Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх психологів

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх психологів
 
Creator Колесніченко, Ліна Аліковна
Колесниченко, Лина Аликовна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:05:33Z
2018-12-06T08:05:33Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Колесніченко Л. А. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх психологів [Електронний ресурс] / Л. А. Колесніченко // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 174–177. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26596
 
Language uk