Запис Детальніше

Практико-орієнтована підготовка студентів-психологів: виклики сучасності

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Практико-орієнтована підготовка студентів-психологів: виклики сучасності
 
Creator Музичко, Людмила Володимирівна
Muzychko, Lyudmyla
Музычко, Людмила Владимировна
Канська, Н. П.
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:10:03Z
2018-12-06T08:10:03Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Музичко Л. В. Практико-орієнтована підготовка студентів-психологів: виклики сучасності [Електронний ресурс] / Л. В. Музичко, Н. П. Канська // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 180–183. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26598
 
Language uk