Запис Детальніше

Формування та вдосконалення когнітивних та метакогнітивних стратегій як напрямок професійної підготовки студентів

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування та вдосконалення когнітивних та метакогнітивних стратегій як напрямок професійної підготовки студентів
 
Creator Савченко, Олена В’ячеславівна
Савченко, Елена Вячеславовна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:26:11Z
2018-12-06T08:26:11Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Савченко О. В. Формування та вдосконалення когнітивних та метакогнітивних стратегій як напрямок професійної підготовки студентів [Електронний ресурс] / О. В. Савченко // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 188–195. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26599
 
Language uk