Запис Детальніше

Коучинг як інноваційна технологія фахової підготовки психологів

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Коучинг як інноваційна технологія фахової підготовки психологів
 
Creator Тімакова, Анжела Вікторівна
Тимакова, Анжела Викторовна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:29:50Z
2018-12-06T08:29:50Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Тімакова А. В. Коучинг як інноваційна технологія фахової підготовки психологів [Електронний ресурс] / А. В. Тімакова // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 195–198. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26600
 
Language uk