Запис Детальніше

Активізація самоосвітньої діяльності майбутніх викладачів економіки засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Активізація самоосвітньої діяльності майбутніх викладачів економіки засобами інформаційно-комунікаційних технологій
 
Creator Кучерява, Катерина Валеріївна
Кучерявая, Екатерина Валерьевна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:35:28Z
2018-12-06T08:35:28Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Кучерява К. В. Активізація самоосвітньої діяльності майбутніх викладачів економіки засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / К. В. Кучерява // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 231–237. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26602
 
Language uk