Запис Детальніше

Перспективи запровадження освітньо-професійної програми «Економічна та Бізнес-освіта» у підготовку педагогів професійного навчання

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Перспективи запровадження освітньо-професійної програми «Економічна та Бізнес-освіта» у підготовку педагогів професійного навчання
 
Creator Саркісова, Оксана Юріївна
Саркисова, Оксана Юрьевна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T08:50:37Z
2018-12-06T08:50:37Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Саркісова О. Ю. Перспективи запровадження освітньо-професійної програми «Економічна та Бізнес-освіта» у підготовку педагогів професійного навчання [Електронний ресурс] / О. Ю. Саркісова // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 252–256. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26603
 
Language uk