Запис Детальніше

Social competence of future vet teachers

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Social competence of future vet teachers
 
Creator Shkoda, T.
Шкода, Тетяна Никодимівна
Шкода, Татьяна Никодимовна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T09:08:32Z
2018-12-06T09:08:32Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Shkoda T. Social competence of future vet teachers [Електронний ресурс] / T. Shkoda // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 274–277. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26605
 
Language uk