Запис Детальніше

Оcобливості організації практичної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оcобливості організації практичної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання
 
Creator Янчарська, Лариса Володимирівна
Yancharska, L. V.
Янчарская, Лариса Владимировна
 
Publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 
Date 2018-12-06T09:10:44Z
2018-12-06T09:10:44Z
2018-12
 
Type Article
 
Identifier Янчарська Л. В. Оcобливості організації практичної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання [Електронний ресурс] / Л. В. Янчарська // Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. до 25-річчя каф. педагогіки та психології (м. Київ, 6–7 груд. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. ‒ Київ : КНЕУ, 2018. – С. 277–281. – Назва з титул. екрану.
978-966-926-259-2
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26606
 
Language uk