Запис Детальніше

Дослідження мікроекономічної ефективності професійного навчання безробітних для потреб ринку праці

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Дослідження мікроекономічної ефективності професійного навчання безробітних для потреб ринку праці
 
Creator Вонберг, Тетяна Вікторівна
Vonberg, Tetyana
Вонберг, Татьяна Викторовна
Вонберг, Олександр Юрійович
Vonberg, O.
Вонберг, Александр Юрьевич
 
Subject безробітні
професійне навчання
служба зайнятості
unemployed
professional education
placement service
331.5
 
Description Визначено рівні впливу програми професійного навчання безробітних. Досліджено мікроекономічну складову ефективності навчання безробітних для потреб ринку праці за сприянням служби зайнятості.
The Level of the influence of the program of the professional education unemployed were determined. Mikroekonomic efficiency of the education unemployed on assistance of the service to employment was explored.
 
Publisher ПП «Медобори–2006»
 
Date 2018-12-07T07:48:25Z
2018-12-07T07:48:25Z
2010-04
 
Type Article
 
Identifier Вонберг Т. В. Дослідження мікроекономічної ефективності професійного навчання безробітних для потреб ринку праці / Т. В. Вонберг, О. Ю. Вонберг // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільс. нац. ун-т ; [редкол.: Євген Ярчевський (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2010. – Вип.: Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в XXI столітті : за матеріалами III міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 квіт. 2010 р. / [редкол.: І. І. Лотоцький та ін.]. – С. 497–501.
978-966-1638-33-3
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26610
 
Language uk