Запис Детальніше

Впровадження стратегій здійснення змін на підприємстві в умовах нестабільності зовнішнього середовища

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Впровадження стратегій здійснення змін на підприємстві в умовах нестабільності зовнішнього середовища
 
Creator Гарафонова, Ольга Іванівна
Garafonova, Olga
Гарафонова, Ольга Ивановна
Євдоченко, Олена Олександрівна
Yevdochenko, Olena
Евдоченко, Елена Александровна
 
Subject стратегічне управління
стратегія
стратегії здійснення змін
принципи управління змінами
механізм здійснення змін
strategic management
strategy
strategy of the change
principles of change management
mechanism of change
005.591.3
 
Description В статті розглянуто особливості стратегічного управління, узагальнено основні підходи щодо визначення та класифікації стратегій здійснення змін. Ґрунтовно визначено та описано алгоритм вибору даних стратегій, а також авторами визначено концептуальні підходи щодо механізму здійснення змін на підприємстві.
In the article the features of the strategic management are defined, the main approaches to the definition and classification of the change strategies are summarized. The strategies data selection algorithm is identified and described, and authors alos defined the conceptual approaches to the mechanism of the change in an enterprise.
 
Publisher ПП «Медобори–2006»
 
Date 2018-12-07T07:59:26Z
2018-12-07T07:59:26Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Гарафонова О. І. Впровадження стратегій здійснення змін на підприємстві в умовах нестабільності зовнішнього середовища / Гарафонова О. І., Євдоченко О. О. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільс. нац. ун-т ; [редкол.: Євген Ярчевський (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2016. – Вип. 11. – С. 115–123.
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26611
 
Language uk