Запис Детальніше

Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС
Evaluation of regional convergence of processes in the EU
Оценивание региональной конвергенции процесов в ЕС
 
Creator Молчанова, Еллана Юріївна
Molchanova, Ellana
Молчанова, Эллана Юрьевна
Веремієнко, Тетяна Сергіївна
Veremiyenko, Tetiana
Веремеенко, Татьяна Сергеевна
Головня, Ю. І.
Holovnia, Y. I.
Головня, Ю. И.
 
Subject європейський регіон
конвергенція
дивергенція
реальна конвергенція
номінальна конвергенція
European region
convergence
divergence
real convergence
nominal convergence
европейский регион
конвергенция
дивергенция
реальная конвергенция
номинальная конвергенция
339.9
 
Description Досліджено основні проблеми дисбалансу економічного розвитку в регіонах ЄС. Розглянуті особливості конвергенції та дивергенції в ЄС в різні періоди. Визначені індикатори дивергенції регіонів ЄС. Виявлена відмінна риса європейського регіонального планування та прогнозування. Проаналізовані етапи прогнозування економічної конвергенції регіонів.
The main problems of an imbalance of economic development in EU regions are investigated. Features of convergence and a divergence in the EU during different periods are considered. Indicators of a divergence of regions of the EU are defined. The distinctive feature of the European regional planning and forecasting is found. Prediction phases of economic convergence of regions are analyzed.
Исследованы основные проблемы дисбаланса экономического развития в регионах ЕС. Рассмотрены особенности конвергенции и дивергенции в ЕС в разные периоды. Определены индикаторы дивергенции регионов ЕС. Обнаружена отличительная черта европейского регионального планирования и прогнозирования. Проанализированы этапы прогнозирования экономической конвергенции регионов.
 
Publisher Видавничий дім «Гельветика»
 
Date 2018-12-10T08:29:54Z
2018-12-10T08:29:54Z
2015-01
 
Type Article
 
Identifier Молчанова Е. Ю. Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС / Молчанова Е. Ю., Веремієнко Т. С., Головня Ю. І. // Молодий вчений. – 2015. – № 1. – С. 22–26.
2304-5809
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26620
 
Language uk