Запис Детальніше

Арт-інвестиції як альтернативний напрям інвестування

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Арт-інвестиції як альтернативний напрям інвестування
 
Creator Власова, Інна Володимирівна
Vlasova, Inna Volodymyrivna
Власова, Инна Владимировна
Делех, Ірина Валентинівна
Deleh, Iryna Valentinivna
Делех, Ирина Валентиновна
 
Subject арт-інвестиції
арт-ринок
антикваріат
інвестиційний актив
мистецтво
інвестиції
аукціон
арт-инвестиции
арт-рынок
антиквариат
инвестиционный актив
искусство
инвестиции
аукцион
336.74
 
Description Досліджено світовий арт-ринок з погляду його привабливості для інвестиційних вкладень. Наведено порівняльну характеристику ефективності інвестицій у різні категорії активів. Розглянуто антикваріат як альтернативний інвестиційний актив. Виокремлено особливості інвестування в предмети антикваріату.
Исследован мировой арт-рынок с точки зрения его привлекательности для инвестиционных вложений. Приведена сравнительная характеристика эффективности инвестиций в различные категории активов. Рассмотрен антиквариат как альтернативный инвестиционный актив. Выделены особенности инвестирования в предметы антиквариата.
 
Publisher Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
 
Date 2018-12-10T09:48:47Z
2018-12-10T09:48:47Z
2016
 
Type Article
 
Identifier Власова І. В. Арт-інвестиції як альтернативний напрям інвестування [Електронний ресурс] / Інна Володимирівна Власова, Ірина Валентинівна Делех // Фінансовий простір : електр. наук. фах. вид. / Черкас. навч.-наук. ін-т Ун-ту банк. справи ; [редкол.: О. І. Барановський (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Черкаси, 2016. – № 1. – С. 55–60. – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1601/16vivani.pdf. – Назва з титул. екрану.
2304-1692
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26622
 
Language uk