Запис Детальніше

Інтелектуальні драйвери адаптації сучасних підприємств в умовах «Індустрії 4.0»

Dspace iRKNEU

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Інтелектуальні драйвери адаптації сучасних підприємств в умовах «Індустрії 4.0»
 
Creator Сагайдак, Михаил Петрович
Sagaidak, Mikhail
Сагайдак, Михаил Петрович
Криворучкіна, Олена Володимирівна
Kryvoruchkina, Olena
Криворучкина, Елена Владимировна
 
Subject адаптація
«Індустрія 4.0»
компетенції
компетентності
інтелектуальні драйвери
адаптация
«Индустрия 4.0»
компетенции
компетентности
интеллектуальные драйверы
330.342
 
Description Визначено принципові зміни бізнес-середовища під впливом ключових трендів «Індустрії 4.0».
Актуалізовано основні інтелектуальні
драйвери адаптації підприємств і прогнозну
трансформацію їхньої ієрархічності. Структуровано ключові компетенції персоналу. Встановлено їхній взаємозв’язок із забезпеченням адаптації підприємств до умов Четвертої промислової революції. Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку компетенцій майбутнього.
Определены принципиальные изменения бизнес-среды под влиянием ключевых трендов «Индустрии 4.0». Актуализированы основные интеллектуальные драйверы адаптации предприятий и прогнозную трансформацию их иерархичности. Структурированы ключевые компетенции персонала. Установлено их взаимосвязь с обеспечением адаптации предприятий к условиям Четвертой промышленной революции. Обоснованы приоритетные направления развития компетенций будущего.
 
Publisher Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи
 
Date 2018-12-10T10:28:37Z
2018-12-10T10:28:37Z
2018
 
Type Article
 
Identifier Сагайдак М. П. Інтелектуальні драйвери адаптації сучасних підприємств в умовах «Індустрії 4.0» [Електронний ресурс] / Сагайдак Михаил Петрович, Криворучкіна Олена Володимирівна // Фінансовий простір : електр. наук. фах. вид. / Черкас. навч.-наук. ін-т Ун-ту банк. справи ; [редкол.: О. І. Барановський (голов. ред.) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Черкаси, 2018. – № 2. – С. 194–201. – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1802/18sm_u_4.pdf. – Назва з титул. екрану.
2304-1692
http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26623
 
Language uk