Запис Детальніше

Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України
Формирование духовности студенческой молодежи как одна из составляющих воспитательного процесса в высших учебных заведениях Украины
Forming of Spirituality of Student Young People as One of Constituents of an Educate Process in Higher Educational Establishments of Ukraine
 
Creator Паращевіна, Ольга Степанівна
Паращевина, Ольга Степановна
Paraschevina, Olga S.
 
Subject духовність
виховання
пріоритети
цінності
традиція
КФС
духовность
воспитание
приоритеты
ценности
традиции
spirituality
education
priorities
values
tradition
 
Description Паращевіна, О. С.
Формування духовності студентської молоді як одна із складових виховного процесу у вищих навчальних закладах України / О. С. Паращевіна // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2012. — Вип. 2. — С. 96—101. — Бібліогр. в кінці ст.
УДК 37.017
UK: В статті розглядаються питання формування духовності студентської молоді у вищих навчальних закладах України: пріоритети, напрямки, зміст, завдання.
RU: В статье рассматриваются вопросы формирования духовности студенческой молодежи в высших учебных заведениях Украины: приоритеты, направления, содержание, задачи.
EN: In the article the questions of forming of spirituality of student young people are examined in higher educational establishments of Ukraine: priorities, directions, maintenance, task.
 
Date 2014-12-04T06:51:42Z
2014-12-04T06:51:42Z
2012
 
Type Article
 
Identifier 2227–7242 (Print)
2304–9685 (Online)
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/7848/6704
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2990
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ