Запис Детальніше

Пропедевтика етичної проблематики

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Пропедевтика етичної проблематики
Пропедевтика этической проблематики
The Propaedeutics of the Ethical Range of Problems
 
Creator Варшавський, Олександр Павлович
Варшавский, Александр Павлович
Varshavskyi, Oleksandr P.
 
Subject етичне
звичай
закон
етос і мораль
совість
доцільність
свобода
КФС
этическое
обычай
закон
этос и мораль
совесть
целесообразность
свобода
the ethical
custom
law
ethos and morality
conscience
reasonability
freedom
 
Description Варшавський, О. П.
Пропедевтика етичної проблематики / О. П. Варшавький // Антропологічні виміри філософських досліджень. — 2012. — С. 62—67. — Бібліогр. в кінці ст.
UK: Речі представляються нам у своїй ситуативній підручності найближчими уявленнями, у результаті чого утворюється їх широкий смисловий діапазон. А через те завжди необхідна попередня феноменологічна «експертиза» з виявлення «генуїнного» поняття. Її і проводить пропоноване дослідження на матеріалі етичних характеристик людської присутності.
RU: Вещи показываются нам в своей ситуативной подручности ближайшими представлениями, в результате чего образуется их расширяющийся смысловой диапазон. А потому всегда необходима предварительная феноменологическая «экспертиза» по выявлению «генуинного» понятия. Ее и проводит предлагаемое исследование на материале этических характеристик человеческого присутствия.
EN: The things are shown to us in their situational material-at-hand with the nearest presentation. As the result, their expanding semantic range is formed. Therefore preliminary phenomenological “examination” by detection of the “genuine” conception is always required. The present research carries out it on materials of the ethical descriptions of the human presence.
 
Date 2014-12-04T08:58:15Z
2014-12-04T08:58:15Z
2012
 
Type Article
 
Identifier 2227–7242 (Print)
ІSSN 2304–9685 (Online)
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/7835/6691
http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/2994
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ