Запис Детальніше

Критерии оценки надёжности железобетонных пролётных строений автодорожных мостов

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Критерии оценки надёжности железобетонных пролётных строений автодорожных мостов
Критерії оцінки надійності залізобетонних пролітних будов автодорожніх мостів
 
Creator Савчинский, Борис Васильевич
Савчинський, Борис Васильович
Savchinskiy, Boris V.
 
Subject мост автодорожный
надежность
пролетное строение
міст автодорожній
надійність
прогонова будова
КМ
road bridge
reliability
span structure
 
Description Савчинский, Б. В. Критерии оценки надежности железобетонных пролетных строений автодорожных мостов / Б. В. Савчинский // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ, 2007. — Вип. 19. — С. 229—231.
RU: В работе предложены значения коэффициентов системности для расчета балочных пролетных строений мостов, установление влияния системности на надежность конструкций и отражение этого влияния в рекомендациях к расчету пролетных строений как систем.
UA: У роботі запропоновані значення коефіцієнтів системності для розрахунку балкових прогонових будов мостів установлення впливу системності на надійність конструкцій і відображення цього впливу в рекомендаціях до розрахунку прогонових будов як систем.
EN: The basic criteria of an estimation of reliability and durability of ferro-concrete road bridges are generalized.Recommendations for increase of reliability and durability of ferro-concrete road bridges are offered.
 
Date 2014-12-17T11:55:25Z
2014-12-17T11:55:25Z
2007
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3113
 
Language ru_RU
 
Publisher ДНУЗТ