Запис Детальніше

Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці
Оптимизация финансирования запасов в структурных подразделениях железной дороги
Optimization of the Financing Spare in Structured Subdivisions of the Railway
 
Creator Абакумова, Юлия Серьгеевна
Абакумова, Юлія Сергіївна
Abakumova, Yuliia S.
 
Subject оптимізація
фінансування
запаси
структурні підрозділ
оптимизация
финансирование
запасы
структурные подразделы
оptimization
financing
spare
structured subdivisions
 
Description Абакумова, Ю. С. (ДНУЗТ).
Оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці / Ю. С. Абакумова // Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Збірник наукових праць. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. - Вип. 3 : Проблеми економіки транспорту. - С. 5-8.
UK: В статті розглядається оптимізація фінансування запасів у структурних підрозділах залізниці.
RU: В статье рассматривается оптимизация финансирования запасов в структурных подразделениях железной дороги.
EN: Optimization of the financing spare is considered in article in structured subdivisions of the railway.
 
Date 2015-03-31T11:53:13Z
2015-03-31T11:53:13Z
2012
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3526
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ