Запис Детальніше

Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи

eaDNURT - the electronic archive of the Dnepropetrovsk National University of Railway Transport

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи
Кредитование предприятий транспорта в условиях кризиса
Corporate Debt Financing of Transport Enterprises in Crisis Conditions
 
Creator Бобиль, Володимир Володимирович
Луцко, Сергій В'ячеславович
Бобыль, Владимир Владимирович
Луцко, Сергей Вячеславович
Bobyl, Vladimir V.
Lutsko, Serhii V.
 
Subject кредитування
процентна ставка
ризики
банківська система
КОА
кредитование
процентная ставка
риски
банковская cиcтeма
crediting
the interest rate
risks
bank system
 
Description Бобиль, В. В. Кредитування підприємств транспорту в умовах кризи / В. В. Бобиль, С. В. Луцко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д., 2011. - Вип. 2: Проблеми економіки транспорту. - С. 19-20. - Бібліогр. в кінці ст.
UK: Досліджуються проблеми кредитування підприємств транспорту в період світової фінансової кризи та шляхи удосконалення сучасної системи банківського кредитування транспортної галузі.
RU: Исследуются проблемы кредитования предприятий транспорта в период мирового финансового кризиса и пути усовершенствования системы банковcкого кредитования транспортной отрасли.
EN: Investigated problems in the credit of transport enterprises in the global financial crisis аnd ways to imprоve the system of bank lending.
 
Date 2015-03-31T12:00:32Z
2015-03-31T12:00:32Z
2011
 
Type Article
 
Identifier http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/3527
 
Language uk_UA
 
Publisher ДНУЗТ