Запис Детальніше

Hige-current managed switch

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Hige-current managed switch
 
Creator Chumakov, V. I.
Stoliarchuk, O.
Koniakhin, H. F.
Ostryzhnyi, M.
 
Subject high-current switch
 
Description Сильнострумовий комутатор, що складається із двох основних електродів, допоміжного електрода керування, який відрізняється тим, що в одному з основних електродів по його центральній осі виконана плазмова пушка у вигляді наскрізної порожньої циліндричної камери, усередині якої встановлений циліндричний допоміжний електрод керування, відділений ізолятором від корпуса основного електрода, причому торець наскрізної порожньої циліндричної камери, що сполучений з розрядним проміжком між двома електродами, виконаний у вигляді конічного сопла з кутом розкриву j конуса в межах 30° > j >0°, а основний електрод та встановлений у ньому циліндричний допоміжний електрод керування з'єднані за допомогою джерела напруги.
A high-current switch comprises two main electrodes, an auxiliary control electrode. In one of main electrodes along the central axis thereof a plasma gun is made as an empty through cylindrical camera, inside of which a cylindrical auxiliary control electrode is installed, isolated by an insulator from body of the main electrode. A butt-end of the empty through cylindrical camera which is connected to a charge gap between two electrodes is made as a cone having opening angle in the limits of 30° > j >0°. The main electrode and a cylindrical auxiliary control electrode installed in it are connected via a voltage source.
 
Date 2018-01-25T11:51:26Z
2018-01-25T11:51:26Z
2010
 
Type Patent
 
Identifier http://openarchive.nure.ua/handle/document/4225
 
Language uk
 
Relation 26.04.2010, bul. № 8;