Запис Детальніше

Development of a matematical model for predicting postoperative pain among patients with limb injuries

Електронного архіву Харківського національного університету радіоелектроніки (Open Access Repository of KHNURE)

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Development of a matematical model for predicting postoperative pain among patients with limb injuries
 
Creator Georgiyants, M.
Khvysyuk, О.
Boguslavsk, N.
Vysotska, O.
Pecherska, A.
 
Subject післяоперацій- ний біль, травма кінцівок, пацієнти молодого віку, анестезія, прогнозу- вання, логістична регресія
 
Description Розроблено математичну модель прогнозування ймовірності розвитку післяопераційного болю у пацієнтів молодого віку, оперованих в плановому порядку з приводу травм кінцівок. В якості предикторів моделі обрані: рівень болю
до операції, визначений за візуальною аналоговою шкалою, результат
оцінки когнітивних здібностей за Монреальською шкалою та рівень середнього артеріального тиску
 
Date 2018-02-02T10:35:36Z
2018-02-02T10:35:36Z
2017
 
Type Article
 
Identifier M. Georgiyants, О. Khvysyuk, N. Boguslavsk, О. Vysotskа, A. Pecherska. DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR PREDICTING POSTOPERATIVE PAIN AMONG PATIENTS WITH LIMB INJURIES. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, 2/4(86), P.4-9
http://openarchive.nure.ua/handle/document/4239
 
Language en
 
Publisher Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774