Запис Детальніше

Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Ярошенко, Тетяна
 
Date 2009-09-30T14:46:14Z
2009-09-30T14:46:14Z
2005-10
 
Identifier Ярошенко, Т.О. Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів/Т.О. Ярошенко // Вісник Книжкової Палати - 2005 - № 10 (111) - С.29-34, № 11 (112) - С.28-33.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/103
 
Description Розглянуто питання видання наукових журналів, зокрема визначено роль наукового журналу як важливого засобу у розповсюдженні наукової інформації на всіх етапах розвитку науки та організації наукового спілкування. Окреслено тенденції розвитку наукового журналу цієї важливої моделі наукової комунікації, що має 350-літню історію, в тому числі акцентовано увагу на перехідному етапі: появу нової форми журналу — електронної з середини 1970 років, і особливо з кінця 1980-х—1990-х років XX століття. Визначено три етапи розвитку електронних журналів: інновацій- ний, модифікаційний, трансформаційний. Насамкінець, розглянуто нові теорії, ідеї, моделі в організації науковогої комунікації, що виникли наразі в світі (Відкритий Доступ тощо).
 
Language ua
 
Publisher Книжкова палата України
 
Subject електронний журнал
e-journal
 
Title Еволюція журналу як засобу наукової комунікації: від друкованих видань до оригінальних електронних журналів
 
Type Article
 
Relation Вісник книжкової палати. - 2005. - № 10, 11. - С. 29-34 (№ 10), С. 28-33 (№ 11)