Запис Детальніше

Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пан, Лілія
Пан, Лилия
Pan, Liliya
 
Date 2009-10-13T16:25:51Z
2009-10-13T16:25:51Z
2008
 
Identifier Пан Л. В. Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії / Пан Л. В. // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. - К., 2008. - Вип. 28. - С. 193-200.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/375
 
Description 3 загостренням конкурентної боротьби та появою безлічі брендів однотипної продукції на ринку, з'явилась необхідність у формуванні та підтримці лояльності клієнтів. При цьому важливим є розуміння різниці понять „лояльність" (loyalty) та „прихильність" (commitment). Лояльність - це позитивний прояв поведінкового аспекту „споживач-марка", що базується на досвіді споживача. Прихильність - психологічний феномен, що відбиває стійку позитивну асоціацію з маркою в свідомості споживача. За оцінками спеціалістів, збільшення числа лояльних клієнтів на 5% в середньому може призвести до збільшення обсягів збуту на 100%.
 
Publisher МОН України, Акад. муніципального управління
 
Subject бренд
маркетинг
лояльність
brand
maketing
loyalty
 
Title Лояльність споживачів як стратегічний показник успішності компанії
 
Type Article
 
Relation Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. : Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; МОН України, Акад. муніципального управління. - К., 2008. - Вип. 28.