Запис Детальніше

Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пан, Лілія
Пан, Лилия
Pan, Liliya
Єрофеєва, Тетяна
 
Date 2009-10-13T16:32:59Z
2009-10-13T16:32:59Z
2008
 
Identifier Пан Л. В. Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону / Пан Л. В., Єрофєєва Т. А. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : [ХНЕУ], 2008. - С. 104-107.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/377
 
Description Незважаючи на солідну теоретико-методологічну базу використання маркетингу в освітній сфері, проблеми, пов'язані із формуванням і формалізацією маркетингової стратегії ринку освітніх послуг регіону в Україні, досліджено явно недостатньо, що й визначає актуальність даного дослідження. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні й модельному описі маркетингової стратегії розвитку сфери освітніх послуг регіону, адекватної ринковим вимогам.
 
Language ua
 
Publisher ХНЕУ
 
Subject маркетинг
освіта
marketing
education
 
Title Маркетингові стратегії як інструмент управління ринком освітніх послуг регіону
 
Type Article
 
Relation Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів : проблеми науки та практики», м. Харків, 22-23 трав. 2008 р. / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН України, Харків. нац. екон. ун-т. - Харків : [ХНЕУ], 2008.