Запис Детальніше

Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пан, Лілія
Пан, Лилия
Pan, Liliya
 
Date 2009-10-13T16:39:46Z
2009-10-13T16:39:46Z
2008
 
Identifier Пан Л. В. Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції / Пан Л. В. // Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. - Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008. - С. 152-154.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/379
 
Description Досвід відомих компаній доводить, що незважаючи на глобалізаційні процеси в соціально-економічному розвитку, не має підстав говорити про «глобального» споживача, який чекає на «глобальний» продукт. Успішна діяльність компанії на міжнародному ринку починається з розуміння того, що глобальна стратегія є лише набором локальних стратегій, сформованих навколо глобального стратегічного базису. Суть цієї стратегії полягає в управлінні місцевими ринковими особливостями, максимально використовуючи переваги глобального бізнесу.
 
Language ua
 
Subject маркетинг
споживачі
marketing
consumers
 
Title Особливості функціонування підприємств в умовах посилення конкуренції
 
Type Article
 
Relation Конкурентоспроможність та інновації : проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2008 р. : присвяч. 90-річному ювілею НАН України / Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку, НАН України, Харків. нац. екон. ун-т… [та ін.]. - Харків : ФОП Александрова К. М. ; ІНЖЕК, 2008.