Запис Детальніше

Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пан, Лілія
Пан, Лилия
Pan, Liliya
 
Date 2009-10-13T16:43:02Z
2009-10-13T16:43:02Z
2008
 
Identifier Пан Л. В. Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування / Л.В. Пан // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия". - Симферополь : ДиАйПи, 2008. - С. 229-231.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/380
 
Description Еволюції концепцій середовища функціонування організації та методик його аналізу відображає процес реакції системи управлінні на все більш глибокі та швидкі зміни в оточенні організації. Домінування систем управління, що намагаються спрямовувати вплив на своє оточення є ознакою стратегічно орієнтованих організацій. В той же час, особливості розвитку стратегічного управлінні в світі здебільш чітко визначаються тим середовищем, в якому функціонує організація. Концепція стратегічного управління набуває нових форм та виразів в залежності від країни функціонування організації, від ступеню та глибини змін в середовищі тощо. Таким чином, трансформація окремих елементів концепції стратегічного управління є об'єктивним явищем, яке властиве окремим господарським одиницям. Метою статті є з'ясування механізму досягнення адекватної реакції організації на зміни в оточуючому середовищі.
 
Language ua
 
Publisher ДиАйПи
 
Subject стартегічне управління
strategic management
 
Title Проблеми забезпечення адекватної реакції організації на зміни в середовищі функціонування
 
Type Article
 
Relation Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы шестой Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, г. Симферополь,16-18 апреля 2008 г. / МОН Украины, Тавр. нац. ун-т им. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Киево-Могилянская академия". - Симферополь : ДиАйПи, 2008.