Запис Детальніше

Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Пан, Лілія
Пан, Лилия
Pan, Liliya
 
Date 2009-10-13T16:47:07Z
2009-10-13T16:47:07Z
2003
 
Identifier Пан Л. В. Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління / Л.В. Пан // Бізнес-освіта як бізнес : якість послуг і соціальна відповідальність : матеріали п’ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003 р. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003. - С. 23-35.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/381
 
Description Автор досліджує зовнішне й внутрішне середовище НаУКМА, структуру, персонал, технологію навчання, плани і завдання, корпоративну культуру.
Вищий навчальний заклад як об'єкт управління перебуває під впливом комплексу внутрішніх та зовнішніх факторів. Міра відповідності цих факторів створює підвалини для престижності ВНЗ. З цих позицій діючий навчальний заклад не може бути статичним. Він повинен швидко отримувати інформацію про всі зміни середовища, аналізувати їх значення, обирати відповідну реакцію, яка відповідає його цілям, та ефективно реагувати на вплив середовища.
 
Language ua
 
Publisher Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні
 
Subject освіта
корпоративна культура
НаУКМА
education
corporate culture
NaUKMA
 
Title Роль дослідження середовища функціонування вищого навчального закладу у системі управління
 
Type Article
 
Relation Бізнес-освіта як бізнес : якість послуг і соціальна відповідальність : матеріали п’ятої щоріч. міжнар. конф. "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", м. Харків, 13-15 листоп. 2003 р. - К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2003.