Запис Детальніше

Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Єрофеєва, Тетяна
Пан, Лілія
Пан, Лилия
Pan, Liliya
 
Date 2009-10-13T17:01:46Z
2009-10-13T17:01:46Z
2008
 
Identifier Єрофеєва Т. А. Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку / Єрофеєва Т.А., Пан Л.В. // VII Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. - Симферополь, 2008. - С. 67.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/383
 
Description Вартісний підхід до управління, тобто підхід до управління бізнесом, в якому найважливішою метою управління на всіх рівнях ієрархії оголошується максимізація вартості, є основою системи стратегічного і оперативного управління провідних компаній Європи та Америки. Пріоритетність вартісного підходу пояснюється основною метою будь-якого бізнесу - створення його вартості, тобто багатства акціонерів, або фінансової цінності. При переході до вартісного підходу до управління бізнесом необхідно враховувати особливості організації сучасного ринку. Однією з них є "олігополізація" розвинених ринків, як світових, так і національних.
 
Language ua
 
Subject бізнес
максимізація вартості
 
Title Вартісний підхід до управління бізнесом в контексті особливостей організації сучасного ринку
 
Type Article
 
Relation VII Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня основания Таврического национального университета им. Вернадского В. И. «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины», г. Алушта, 26-28 сент. 2008 г. - Симферополь, 2008.