Запис Детальніше

Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Мінаков, Михайло
Минаков, Михаил
Minakov, Mikhail
 
Date 2009-10-14T11:36:12Z
2009-10-14T11:36:12Z
2007
 
Identifier Досвід і філософія: Еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 / М.А. Мінаков; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 409 с.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/385
 
Description M.Minakov's dissertation is dedicated to a history of concept of experience. The description covers use of the concept from Antiquity up until Strawson and Habermas. However, the main part of the book is dedicated to metaphilosophies of experience in philosophies of Kant, Hegel, pragmatists, neokantianists, phenomenologists and analytical philosophers.
 
Language ua
 
Subject західна філософія
історія понять
досвід
неокантіанство
прагматизм
феноменологія
герменевтика
аналітична філософія мови
Western philosophy
history of concept
experience
neokantianism
pragmatism
phenomenology
hermeneutics
analytical philosophy
 
Title Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
 
Type Thesis
 
Relation Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України