Запис Детальніше

Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Чала, Ніна
Чалая, Нина
 
Date 2009-10-14T12:39:49Z
2009-10-14T12:39:49Z
2008
 
Identifier Чала Н. Д. Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів / Чала Н. Д. // Механізми державного управління та місцевого самоврядування: зб. наук. праць / [за заг. ред.: В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]; Акад. муніципального управління. - К.: [ВПЦ Акад. муніцип. упр.], 2008. - (наук. вісн. Акад. муніцип. упр. Серія "Управління"; вип. 1(3).- С. 138-145.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/389
 
Description Мета даної роботи - розглянути основні підходи щодо визначення конкурентоспроможності регіонів та дослідити систему державних механізмів, що забезпечують підвищення конкурентоспроможності регіону.
 
Language ua
 
Subject економіка
конкурентноспроможність
 
Title Концептуальні підходи щодо визначення чинників конкурентоспроможності регіонів
 
Type Article
 
Relation Механізми державного управління та місцевого самоврядування / [за заг. ред.: В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка]. - К.: [Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управліня], 2008.