Запис Детальніше

Вища освіта як фактор конкурентноспроможності країни : Україна в контексті Євроінтеграції

eKMAIR

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Creator Бажал, Юрій
Bazhal, Iurii
 
Date 2009-10-15T11:58:01Z
2009-10-15T11:58:01Z
2009
 
Identifier Бажал Ю. М. Вища освіта як фактор конкурентноспроможності країни : Україна в контексті Євроінтеграції / Ю.М. Бажал // "Міжнародне науково-технічне співробітництво" : Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-тет України "Київ. політехн. ін-т", Наук. т-во студентів та аспірантів, Ф-т менедж. та маркетингу, Каф. міжнар. економіки ; [редкол.: В.М. Герасимчук(відпов. ред)... та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2009. - С. 108.
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/413
 
Language ua
 
Publisher НТУУ "КПІ"
 
Subject освіта
education
євроінтеграція
 
Title Вища освіта як фактор конкурентноспроможності країни : Україна в контексті Євроінтеграції
 
Type Article
 
Relation "Міжнародне науково-технічне співробітництво" : Матеріали V(XVII) Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12-13 березня 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-тет України "Київ. політехн. ін-т", Наук. т-во студентів та аспірантів, Ф-т менедж. та маркетингу, Каф. міжнар. економіки ; [редкол.: В.М. Герасимчук(відпов. ред)... та ін.]. - К. : НТУУ "КПІ", 2009.