Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Сертифікація як інструмент екологічного маркетингу
  Чайкін, О. В.; Chaikin, О.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Формування мотиваційної моделі екологобезпечного розвитку сільськогосподарських...
  Камінська, М. Б.; Kaminska, M.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Організаційно-економічне забезпечення процесів поводження з твердими побутовими...
  Горобець, О. В.; Gorobets, O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Механізм сільськогосподарської кооперації: сутність, структура та особливості...
  Фінашина, Г. В.; Finashyna, G.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Основні напрями забезпечення системності диверсифікації діяльності підприємств...
  Степаненко, Н. І.; Stepanenko, N.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Розвиток ринку біопалива як елемент продовольчої безпеки України
  Козловський, С. В.; Козловський, А. В.; Кірєєва, Е. А.; Kozlovsky, S.; Kozlovsky, A.; Kirieieva, E.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами економічно однорідного регіону на...
  Мельник, Л. В.; Пашечко, О. А.; Melnyk, L.; Pashechko, O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Еколого-економічне землекористування: сучасні проблеми агробізнесу
  Фурдичко, О. І.; Власенко, І. В.; Furdychko, O.; Vlasenko, I.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Формування і функціонування продовольчого ринку м`яса птиці і яєць
  Гуля, Ю. В.; Gulya, Yu.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Використання енергетичного потенціалу твердих побутових відходів в Україні
  Зіновчук, Н. В.; Горобець, О. В.; Zinovchuk, N.; Gorobets, O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Аналіз фінансових ресурсів капіталізації аграрних підприємств
  Янчевський, В. Л.; Yanchevsky, V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Інновації як об’єкт обліку та аналізу
  Дідух, Д. М.; Didukh, D.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Машинно-тракторний парк сільськогосподарських підприємств: стан та використання
  Іщук, С. М.; Ischuk, S.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Стан та шляхи удосконалення фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств
  Недільська, Л. В.; Nedilska, L.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Обґрунтування стратегії розвитку управління якістю зерна в АР Крим
  Ізотова, З. А.; Izotova, Z.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Сучасний стан технічного потенціалу сільськогосподарських підприємств Житомирської області
  Пивовар, П. В.; Pyvovar, P.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Концептуальні засади формування стратегії розвитку галузі рисівництва
  Морозов, Р. В.; Morozov, R.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Адаптація аграрного сервісу до умов відкритої економіки
  Дереча, Д. О.; Derecha, D.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Інноваційна складова діяльності інтегрованих структур в галузі рослинництва
  Данкевич, Є. М.; Dankevych, Ye.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Агропромислова інтеграція як чинник зростання конкурентоспроможності льоновиробництва
  Кравчук, Н. І.; Якобчук, В. П.; Kravchuk, N.; Yakobchuk, V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Сільськогосподарська дорадча діяльність у Житомирській області
  Кузоваткін, В. О.; Kuzovatkin, V.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Співконкуренція як спосіб підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських...
  Николюк, О. М.; Nykoliuk, O.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Динаміка розвитку фермерських господарств в Україні
  Грінчук, І. О.; Grinchuk, I.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Проблеми мотивації персоналу в умовах економічної кризи в Україні
  Поліщук, А. О.; Polishchuk, A.
  2017-12-18
  View Record | View Original
 • » Якісна оцінка механізму корпоративного управління в акціонерних товариствах з переробки...
  Циганенко, Г. В.; Tsyganenko, G.
  2017-12-18
  View Record | View Original
1 - 25 of 3232 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>