Records

DSpace at Ternopil State Ivan Puluj Technical University

Переглянути архів Інформація

Назва  |  Автор

 • » Залежність біохімічних параметрів сироватки крові свиней великої білої породи та рівня...
  Баркарь, Євген Володимирович; Баркарь, Евгений Владимирович; Barkar, Evgen
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Порівняльний аналіз ДНК-поліморфізму структурних генів білків у корів різних типів...
  Каратєєва, Олена Іванівна; Каратеева, Елена Ивановна; Karateeva, Helena; Тарасюк, Сергій Іванович; Тарасюк, Сергей Иванович; Tarasyuk, Sergey
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз відтворювальних якостей свиноматок різних генеалогічних родин та віку
  Баркарь, Євген Володимирович; Баркарь, Евгений Владимирович; Barkar, Evgen
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Параметри росту та відтворювальні якості свиней різних класів розподілу
  Баркарь, Євген Володимирович; Баркарь, Евгений Владимирович; Barkar, Evgen; Шевченко, Дмитро Миколайович; Шевченко, Дмитрий Николаевич; Shevchenko, Dmytro
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аналіз біохімічних показників сироватки крові свиней великої білої породи залежно від...
  Баркарь, Євген Володимирович; Баркарь, Евгений Владимирович; Barkar, Evgen
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Зміна морфо-функціональних особливостей вимені корів червоної степової породи з віком
  Каратєєва, Олена Іванівна; Каратеева, Елена Ивановна; Karateeva, Helena
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання кнурів-плідників м’ясних порід для підвищення відтворювальних якостей...
  Баркарь, Євген Володимирович; Баркарь, Евгений Владимирович; Barkar, Evgen; Орлова, Оксана Віталіївна; Орлова, Оксана Витальевна; Orlova, Oksana
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Продуктивність сортів і ліній пшениць залежно від абіотичних і біотичних чинників
  Любич, В. В.; Liubych, V.
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Продуктивність сортів пшениці мякої озимої залежно від строків сівби та норм висіву в...
  Корхова, Маргарита Михайлівна; Корхова, Маргарита Михайловна; Korkhova, Margarita
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Перспективи вирощування пшениці спельти на півдні України
  Корхова, Маргарита Михайлівна; Льовкіна, Аліна Вячеславівна; Корхова, Маргарита Михайловна; Левкина, Алина Вячеславовна; Korkhova, Margarita; Levkina, Alina
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Інноваційні технології обробітку ґрунту та ефективність їх застосування при вирощуванні...
  Уланчук, В. С.; Загребельний, Б. В.; Загребельный, Б. В.; Ulanchuk, V.; Zahrebelnyi, B.
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Фінансовий облік
  Дубініна, Марина Вікторівна; Дубинина, Марина Викторовна; Dubіnіna, Marina; Потриваєва, Наталя Володимирівна; Потриваева, Наталья Владимировна; Potryvaieva, Natalya; Ксьонжик, Ірина Володимирівна; Ксенжик, Ирина Владимировна; Ksyonzhik, Iryna; Чебан, Юлія Юріївна; Чебан, Юлия Юрьевна; Cheban, Julyja; Сирцева, Світлана Володимирівна; Сырцева, Светлана Владимировна; Syrtseva, Svitlana; Кузьома, Віталій Вікторович; Кузёма, Виталий Викторович; Kuz'oma, Vitaliy; Лугова, Ольга Іванівна; Луговая, Ольга Ивановна; Lugova, Olga; Пісоченко, Тетяна Сергіївна; Писоченко, Татьяна Сергеевна; Pisochenko, Tetyana
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Облік і звітність в оподаткуванні
  Лагодієнко, Наталія Володимирівна; Лагодиенко, Наталья Владимировна; Lahodiyenko, Natalia
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Міжнародне право
  Гусенко, Анжела Анатоліївна; Гусенко, Анжела Анатолиевна; Husenko, Anzhela
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Геологія і геоморфологія
  Кутузаки, Ольга Миколаївна; Кутузаки, Ольга Николаевна; Kutuzaky, Ol'ha
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Моделювання ціноутворень
  Мельник, Ірина Олегівна; Мельник, Ирина Олеговна; Melnik, Irina; Олійник, Тетяна Георгіївна; Олейник, Татьяна Георгиевна; Oleynik, Tatyana
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Рекультивація земель
  Письменний, Олег Володимирович; Письменный, Олег Владимирович; Pismenniy, Oleg
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Проблеми перекладу
  Тішечкіна, Катерина Вікторівна; Ганніченко, Тетяна Анатоліївна; Тишечкина, Екатерина Викторовна; Ганниченко, Татьяна Анатолиевна; Tishechkina, Kateryna; Gannichenko, Tetiana
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Ентомологія
  Дудник, Андрій Васильович; Дудник, Андрей Васильевич; Dudnik, Andriy
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Гігієна тварин та ветсанітарія
  Бондар, Алла Олександрівна; Бондарь, Алла Александровна; Bondar, Alla
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Технологія відтворення тварин
  Мельник, Володимир Олександрович; Поручник, Марія Миколаївна; Мельник, Владимир Александрович; Поручник, Мария Николаевна; Melnik, Vladimir; Poruchnik, Maria
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Комунікативно-прагматичні стратегії респондента в сучасному публіцистичному інтерв’ю...
  Марковська, Антоніна В’ячеславівна; Саламатіна, Ольга Олександрівна; Марковская, Антонина Вячеславовна; Саламатина, Ольга Александровна; Markowska, Antonina; Salamatina, Olha
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Зоотехнічний облік та автоматизовані системи управління у тваринництві
  Баркарь, Євген Володимирович; Баркарь, Евгений Владимирович; Barkar, Evgen
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Аудит
  Костирко, Алла Георгіївна; Костырко, Алла Георгиевна; Kostyrko, Alla
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
 • » Використання лінійних моделей (blup) для оцінки племінної цінності корів за молочною...
  Крамаренко, Сергій Сергійович; Потриваєва, О. І.; Крамаренко, Сергей Сергеевич; Потриваева, А. И.; Kramarenko, Serhiy; Potryvayeva, Oleksandra
  2023-12-09
  Переглянути запис | Переглянути оригінал
26 - 50 з 12693 результатів    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>