Browse


» All Archives

Archive Image

DSpace at TNPU

Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Архів містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з фахових видань ТНПУ.

Розділи та колекції знаходяться у стадії тестування та наповнення


(3243 Records)

Archive Image

Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці

Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці
(2177 Records)

Archive Image

Електронний архів Житомирського державного технологічного університету

Електронний архів Житомирського державного технологічного університету
(1226 Records)

Archive Image

DSpace at Ukrainian Academy of Banking of The Nationak Bank of Ukraine

Eлектронний архів накопичує, зберігає та надає вільний, довгостроковий доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами та студентами УАБС НБУ.
(100 Records)

Archive Image

eNUFTIR

eNUFTIR - Электронный архив Национального университета пищевых технологий для накопления, систематизации и хранения интеллектуальных продуктов университетского сообщества, а также распространение этих материалов в цифровом виде средствами Интернет-технологий в среде мирового научно-образовательного сообщества.
(10733 Records)

Репозитарий еSevNTUIR

Репозитарий еSevNTUIR является универсальным по содержанию и включает:

  • научные публикации работников Севастопольского национального технического университета;
  • авторефераты диссертаций;
  • отчеты о НИР;
  • другие материалы научного, образовательного или методического значения по желанию их авторов.

(3697 Records)

NUBIP Library

NUBIP Library
(13548 Records)

Archive Image

Dspace iRKNEU

Репозитарії Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана», який накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує довготривалий, постійний та надійний доступ до наукових робіт професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету.
(19221 Records)

Наукові журнали Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

Наукові журнали Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського
(5445 Records)

Журнал "Новітні комп'ютерні технології"

Журнал Новітні комп'ютерні технології.

Матеріали випуску висвітлюють новітні комп’ютерні технології в архітектурі, проектуванні, управлінні будівництвом і експлуатації будівель та споруд, питання теорії та методики навчання комп’ютерних наук у вищій школі та профтехосвіті, дистанційної освіти, моніторингу якості ІТ-освіти, впровадження ІКТ у процес навчання фундаментальних та соціальних дисциплін, професійної освіти, геометричного моделювання та графічних технологій.


(283 Records)

Archive Image

Електронний архів КНУТД

Електронний архів Київського національного університету технологій та дизайну.
(771 Records)

Archive Image

Институционный репозиторий Киевского университета имени Бориса Гринченко

Інституційний репозиторій Київськогоуніверситетуімені Бориса Грінченкапризначений длянакопичення, систематизації та зберігання в електронному виглядіінтелектуальних продуктів наукового загалу Університету, надання відкритого доступу доних засобами Інтернет-технологій, поширення наукових матеріалів у світовому науково-освітньому просторі.Це ресурс відкритого доступу, розміщений на сервері Університету в мережі Інтернет ідоступний з будь-якого місця і у будь-який час.
(13252 Records)

Журнал "Теорія та методика електронного навчання"

Збірник містить статті з різних аспектів дидактики електронного, дистанційного та мобільного навчання і проблем їх впровадження у навчальний процес середньої та вищої школи. Значну увагу приділено питанням розвитку комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі та програмному забезпеченню електронного навчання.
(299 Records)

Журнал "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі"

Збірник містить статті з різних аспектів методології навчання фундаментальних дисциплін у ВНЗ, теорії навчання, методики навчання хімії. Значну увагу приділено питанням впровадження кредитно-модульної системи навчання, контролю якості освіти, фундаменталізації навчання природничих, гуманітарних та суспільних дисциплін
(134 Records)

Журнал "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики"

Збірник містить статті з різних аспектів дидактики інформатики і проблем їх викладання у ВНЗ та школі. Значну увагу приділено питанням розвитку методичних систем навчання інформатичних дисциплін та фундаменталізації інформатичної освіти в контексті орієнтирів Болонського процесу.
(90 Records)

Archive Image

DSpace at ONEU

Электронный архив Одесского национального экономического университета – eONEU, который предназначен для накопления, хранения и предоставления бесплатного полнотекстового доступа к электронным публикациям научных трудов профессорско-преподавательского состава, аспирантов, сотрудников университета. Научные публикации студентов размещаются при условии наличия рецензии научного руководителя.
(4098 Records)

Archive Image

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

Науковий журнал «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (скорочена назва – «РІУ») видається з 1999 р.
Зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення 29.01.2003 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №6904.
ЗасновникЗапорізький національний технічний університет.
Періодичність: двічі на рік – у січні та липні.
Обсяг – до 20 ум. друк. арк. Формат 60x84/8. ISSN 1607-3274 (друкована версія), ISSN 2313-688X (електронна версія).


(450 Records)

Archive Image

Репозиторій ВНАУ

Електронний репозиторій ВНАУ - це WEB-ресурс, який призначений для зберігання, класифікації та пошуку електронних цифрових матеріалів університету (документів, фотографій, презентацій та інш.) та його працівників.
Розміщені в репозиторій матеріали призначені для вільного використання (окрім таких, що мають обмеження) світовою спільнотою.
Розміщені в репозиторії матеріали спрямовані на розвиток науки, освіти і суспільства.
Прийняте Вченою радою у ВНАУ (28.05.2010) обов'язкове самоархівування наукових праць співробітників виступає важливим інструментом поширення їх наукових досягнень і збільшення індекса цитованості.
Матеріали репозиторію можуть долучатись до електронних навчальних карток дисциплін з персональних кабінетів викладачів.
Кожен викладач має право і можливість здійснювати самопублікацію власних наукових праць зі свого "Персонального кабінету".
Репозиторій адмініструється бібліотекою ВНАУ і методичним відділом.
Репозиторій ВНАУ індексується пошуковими машинами інтернету.
(9344 Records)

26 - 50 of 60 Items    << < 1 2 3 > >>