Запис Детальніше

Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціалізації «Комп'ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування біохімічного обладнання»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціалізації «Комп'ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування біохімічного обладнання»
 
Subject графічна робота
біохімічне обладнання
 
Description Повний текст документа доступний лише в локальній мережі університету
 
Contributor Гатілов, Костянтин Олександрович
 
Date 2012-08-14T13:36:27Z
2012-08-14T13:36:27Z
2011
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки до виконання графічної роботи для студентів напрямку підготовки 6.050503 «Машинобудування», спеціалізації «Комп'ютерне проектування обладнання біохімічних виробництв» з кредитного модуля «Основи проектування біохімічного обладнання» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. К. О. Гатілов. – Електронні текстові дані (1 файл: 549 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2011. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1778
 
Language uk