Запис Детальніше

Імітаційне моделювання об'єктів та систем керування. Дослідження та моделювання об'єктів з випадковими впливами

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Імітаційне моделювання об'єктів та систем керування. Дослідження та моделювання об'єктів з випадковими впливами
 
Subject MathCad
MatLab
 
Contributor Ярощук, Людмила Дем'янівна
 
Date 2012-08-16T14:13:16Z
2012-08-16T14:13:16Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Імітаційне моделювання об'єктів та систем керування. Дослідження та моделювання об'єктів з випадковими впливами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Д. Ярощук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,51 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1788
 
Language uk