Запис Детальніше

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
 
Subject дипломне проектування
 
Contributor Жученко, Анатолій Іванович
Аверіна, Тетяна Володимирівна
Лукінюк, Михайло Васильович
 
Date 2012-08-16T14:24:13Z
2012-08-16T14:24:13Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. І. Жученко, Т. В. Аверіна, М. В. Лукінюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 677 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1789
 
Language uk