Запис Детальніше

Адаптивні та робастні системи – 1. Аналіз і синтез систем керування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Адаптивні та робастні системи – 1. Аналіз і синтез систем керування
 
Subject MatLab
 
Description У даних методичних вказівках показано як за допомогою системи Matlab отримати навички дослідження лінійних динамічних моделей, ознайомитись з описом і дослідженням динамічних систем керування в просторі станів, а також з методикою побудови лінійних оптимальних систем керування з повним зворотним зв'язком методом динамічного програмування Беллмана.
 
Contributor Жученко, Олексій Анатолійович
Цапар, Віталій Степанович
 
Date 2012-08-16T16:12:42Z
2012-08-16T16:12:42Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Адаптивні та робастні системи – 1. Аналіз і синтез систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Жученко, В. С. Цапар. – Електронні текстові дані (1 файл: 892 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1790
 
Language uk