Запис Детальніше

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
 
Subject дипломне проектування
 
Contributor Жученко, Анатолій Іванович
Аверіна, Тетяна Володимирівна
 
Date 2012-08-20T13:43:08Z
2012-08-20T13:43:08Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ» ; уклад. А. І. Жученко, Т. В. Аверіна. – Електронні текстові дані (1 файл: 651 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1791
 
Language uk