Запис Детальніше

Адаптивні та робастні системи – 1. Адаптивні системи. Дослідження адаптивних систем керування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Адаптивні та робастні системи – 1. Адаптивні системи. Дослідження адаптивних систем керування
 
Subject Simulink
MatLab
 
Contributor Жученко, Олексій Анатолійович
Цапар, Віталій Степанович
 
Date 2012-08-20T13:59:35Z
2012-08-20T13:59:35Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Адаптивні та робастні системи – 1. Адаптивні системи. Дослідження адаптивних систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» / НТУУ «КПІ» ; уклад. О. А. Жученко, В. С. Цапар. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,12 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1792
 
Language uk