Запис Детальніше

Програмовані логічні контролери

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Програмовані логічні контролери
 
Subject Ломіконт Л-110
 
Contributor Коржик, Михайло Володимирович
 
Date 2012-08-20T14:11:10Z
2012-08-20T14:11:10Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Програмовані логічні контролери [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання практикуму для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Коржик. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,25 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1793
 
Language uk