Запис Детальніше

Програмні засоби моделювання систем керування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Програмні засоби моделювання систем керування
 
Subject MatLab
Simulink
 
Contributor Коржик, Михайло Володимирович
 
Date 2012-08-20T14:31:52Z
2012-08-20T14:31:52Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Програмні засоби моделювання систем керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання робіт комп'ютерного практикуму для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Коржик. – Електронні текстові дані (1 файл: 356 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1794
 
Language uk