Запис Детальніше

Автоматизація хімічних виробництв-1. Технологічні об'єкти керування

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Автоматизація хімічних виробництв-1. Технологічні об'єкти керування
 
Subject автоматизація хімічних виробництв
 
Contributor Козаневич, Звенислава Ярославівна
 
Date 2012-08-20T16:25:56Z
2012-08-20T16:25:56Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Автоматизація хімічних виробництв-1. Технологічні об'єкти керування [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів напрямку підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» / НТУУ «КПІ» ; уклад. З. Я. Козаневич. – Електронні текстові дані (1 файл: 239 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1796
 
Language uk