Запис Детальніше

Технології штучного інтелекту – 2: Інтелектуальні системи управління та експертні методи в автоматизованих системах управління – 2. Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв. Формування баз знань для створення експертних та нечітких систем

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Технології штучного інтелекту – 2: Інтелектуальні системи управління та експертні методи в автоматизованих системах управління – 2. Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв. Формування баз знань для створення експертних та нечітких систем
 
Subject інтелектуальні системи управління
 
Contributor Ярощук, Людмила Дем'янівна
 
Date 2012-08-20T16:39:52Z
2012-08-20T16:39:52Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Технології штучного інтелекту – 2: Інтелектуальні системи управління та експертні методи в автоматизованих системах управління – 2. Спеціальні розділи автоматизації хімічних виробництв. Формування баз знань для створення експертних та нечітких систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процессами» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Д. Ярощук. – Електронні текстові дані (1 файл: 2.18 Мбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1797
 
Language uk