Запис Детальніше

Контроль та керування хіміко-технологічними процесами

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Контроль та керування хіміко-технологічними процесами
 
Subject аналіз технологічного процесу
розрахунок похибок вимірювальних каналів
 
Contributor Лукінюк, Михайло Васильович
 
Date 2012-08-21T13:16:19Z
2012-08-21T13:16:19Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Контроль та керування хіміко-технологічними процесами [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Контроль та керування хіміко-технологічними процесами» для студентів напрямку підготовки «Хімічна технологія та інженерія» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Лукінюк. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1799
 
Language uk