Запис Детальніше

Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези. Оцінювання параметрів випадкових величин та кореляційного зв'язку

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези. Оцінювання параметрів випадкових величин та кореляційного зв'язку
 
Subject MathCad
статистичні методи
статистичні гіпотези
 
Contributor Ярощук, Людмила Дем'янівна
 
Date 2012-08-21T13:28:12Z
2012-08-21T13:28:12Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Статистичні методи – 1. Теорія оцінювання та статистичні гіпотези. Оцінювання параметрів випадкових величин та кореляційного зв'язку [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання розрахункової роботи для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процессами» / НТУУ «КПІ» ; уклад. Л. Д. Ярощук. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1800
 
Language uk