Запис Детальніше

Апаратні засоби мікропроцесорних систем

DSpace at NTB NTUU KPI

Переглянути архів Інформація
 
 
Поле Співвідношення
 
Title Апаратні засоби мікропроцесорних систем
 
Subject арифметичні операції
логічні операції
дослідження прямого доступу до пам'яті
 
Contributor Коржик, Михайло Володимирович
Козачок, Олександр Анатолійович
 
Date 2012-08-21T14:00:36Z
2012-08-21T14:00:36Z
2012
 
Type Learning Object
 
Identifier Апаратні засоби мікропроцесорних систем [Електронний ресурс] : методичні вказівки до виконання робіт комп'ютерного практикуму для студентів напрямів підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» і «Інженерна механіка» / НТУУ «КПІ» ; уклад. М. В. Коржик, О. А. Козачок. – Електронні текстові дані (1 файл: 738 Кбайт). – Київ : НТУУ «КПІ», 2012. – Назва з екрана.
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/1801
 
Language uk